Adoptie Praktisch

Tenerife en Bosnië


1)  neem contact via mail

klavertjeviervoorelkdier@hotmail.com


2) we luisteren naar je verhaal en verwachtingen


3) We plannen een huisbezoek waarin we enkele honden voorstellen


4) We kijken of er geschikte match is en de adoptie kan doorgaan


5) We bespreken het transport
Tenerife: transport per vliegtuig
Bosnië: officieel georganiseerd wegtransport tot in Hagen ( Duitsland) Daar wordt de hond door adoptant opgehaald. ( e.v. kan iemand van ons team de adoptanten begeleiden)


6) Je kan je hond verwelkomen en een levenslange vriendschap aan gaan


7) We komen nogmaals langs om te zien hoe jullie vriendschap groeit


Vragen tijdens het huisbezoek


Info over de eerste momenten op de luchthaven


Info ivm de eerste momenten thuis